دستیار دندان پزشک

 هر دومرحله (مقدماتی وتکمیلی) و( تخصصی وکارگاهی) طی2ماه به همراه یک جلد کتاب به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگذار میگردد
آموزش تئوری و کارگاهی
آناتومی و بافتهای فک ودهان و دندان
آشنایی با اصطلاحات پزشکی و دندانپزشکی
آشنایی با لوازم وتجهیزات
پذیرش بیمار وتشکیل پرونده
استانداردهای فضادندانپزشکی واصول مدیریت کلنیک
رادیوگرافی(OPG ,PA,CB,CP و …)
چیدمان ست جراحی و روش های جراحی
جرم گیری و ترمیم و درمان ریشه
کنترل عفونت و روش های استریلیزاسیون
آشنایی با جراحی های زیبایی
روانشناسی بیمار
کلیات ارتودنسی و لمینت و ایمپلنت
قالب گیری

  • اعطا مدرک از سوی انجمن پرستاری ایران