فوریت های پزشکی

دوره فوریت های پزشکی یک دوره آموزشی شامل:

مباحث تئوری مانند گرمازدگی،شکستگی،آناتومی، سرمازدگی،کمک های اولیه،دارو شناسی،بیماری شناس و…

مباحث علمی مانند تزریقات به صورت اصولی،پانسمان،بانداژ،فشارخون ،نوارقلب،بخیه،قندخون و… می باشد.

به مهارت جویان گواهینامه معتبر از انجمن پرستاری ایران اعطا می گردد.

طول دوره آموزشی 3 ماه می باشد.مدارک لازم جهت ثبت نام:

کپی شناسنامه،کپی کارت ملی به صورت رنگی،4قطعه عکس

  1. مرحله اول شامل دوره مقدماتی (مدرک فوریتهای پزشکی وداروشناسی 100ساعت)  به همراه دو جلد کتاب برای هر فراگیر
    آموزش دوره تئوری وپراتیک وشناخت داروها وبیماری ها ( جلد اول کتاب به صورت کامل و جلد دوم تا پایان فارماکولوژی)
  2. مرحله دوم شامل دوره تخصصی (مدرک پایان دوره ی امدادگر اورژانس 70 ساعت) 
    آموزش ادامه جلد دوم کتاب تا پایان (تریاژ وGCS ) و آموزش تئوری آشنایی با سونداژ (علت کاربرد و موارد احتیاط )
    آموزش کارگاهی : حمل مصدوم ، تزریقات ایمن و تعیین گروه خونی ،آشنایی با اصول بخیه و موارد احتیاط ، پانسمان های پیشرفته وبه روز، ، کار با دستگاه ECG ،

تذکر

  • منبع تهیه دستگاه فشار،گوشی پزشکی ،دستگاه تست قند خون ،روپوش ،کتاب و پک آموزشی صرفاً از دفتر شعبه می باشدو توسط فراگیران به صورت الزامی بایستی تهیه شود.
  • اعطا مدرک از انجمن پرستاری ایران